Tiazidler ile anjiyotensin ii inhibitörleri

 
Tiyazidlere sahip anjiyotensin II inhibitörleri, hem bir anjiyotensin II inhibitörü hem de bir tiyazid içeren bir kombinasyon tıbbıdır. Anjiyotensin II inhibitörü anjiyotensin II reseptörünün aktivasyonunu durdurur ve vazodilatasyon, aldosteron üretiminin azalması ve vasopressinin azalması ile sonuçlanır. Bu etkiler kan basıncının düşmesine neden olur. Tiyazid diüretikleri, distal kıvrık tüplerde sodyum / klorür taşıyıcıyı inhibe ederek sodyum ve klorür iyonlarının aktif tekrar emilimini azaltır. Bu, idrar üretiminde (diürez) bir artışa neden olur ve kan hacminde bir düşüş ile sonuçlanır ve kan basıncında bir azalmaya neden olur.

Anjiyotensin II inhibitörleri ile tiazidler ile ilişkili tıbbi durumlar