Atenolol intravenöz

Bazı beta bloker ajanların ani kesilmesini takiben, angina pektorisin alevlenmesi ve bazı vakalarda miyokard enfarktüsü ve ventriküler aritmiler meydana geldi. Diğer beta blokerlerde olduğu gibi, atenolol kullanımının kesilmesi planlandığında, hastalar dikkatli bir şekilde gözlemlenmeli ve fiziksel aktiviteyi en aza indirgemeleri önerilmelidir. Anjina kötüleşirse veya akut koroner yetmezlik gelişirse, en azından geçici olarak atenolol yeniden kazanın. Doktor tavsiyesi olmadan hastaları kesintiye veya tedavinin kesilmesine karşı uyarıda bulunun.

Atenolol için kullanır

Terapötik Sınıf: Kardiyovasküler Ajanlar

Farmakolojik Sınıf: Beta-Adrenerjik Bloker, Kardioselektif

Atenolol bir beta blokerdir. Vücuttaki bazı kısımlarda (kalp gibi) sinir uyarılarına cevabı etkileyerek çalışır. Sonuç olarak kalp daha yavaş atar ve kan basıncını düşürür. Tansiyon düşürüldüğünde, kan ve oksijen miktarı kalbe doğru yükselir.

Atenolol sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Atenolol için aşağıdakiler düşünülmelidir

Atenolol veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın atenolol enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Atenolol kullanmadan önce

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı insanlarda atenolol enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatriya özgü problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların, atenolol enjeksiyonu alan hastalarda dikkatli olmasını ve doz ayarlamasını gerektirecek yaşa bağlı karaciğer, böbrek veya kalp rahatsızlığı olma olasılığı daha yüksektir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Atenolol aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizin bildirebilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Atenololü aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Atenolol’ü aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak belirli yan etkiler için artmış bir risk oluşturabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı atenololün kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hemşire veya başka eğitimli sağlık uzmanı size atenolol verecektir. Atenolol damarlarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Doktorunuz size sadece birkaç doz atenolol verecek ve daha sonra aynı şekilde çalışan bir oral tıp alacaksınız. Bu konuda endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

Atenololün Doğru Kullanımı

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

WADA Sınıfı WADA Anti-Doping Sınıflandırması

Kaygı Xanax, Lexapro, Cymbalta, alprazolam, atenolol, lorazepam

Yüksek Kan Basıncı lisinopril, amlodipin, metoprolol, hidroklorotiyazid, losartan, furosemid

Alkol Toplama atenolol, diazepam, Valium, Tenormin, Librium, klordiazepoksit

Ventriküler Taşikardi atenolol, amiodaron, propranolol, lidokain, flekainid, İnderal

Atenolol kullanırken alınması gereken önlemler

Atenolol Yan Etkiler

Atenolol