Asitretin

Etretinatın aktif metaboliti olan asitretin teratojeniktir ve tedavinin tamamlanması sırasında ve tedaviden sonra majör fetal anormallikler bildirilmiştir. Kadınlarda, alternatif tedavilere cevap vermeyen ciddi sedef hastalığı olan veya alternatif tedaviler kontrendike olduğunda gebe olmayan hastalar için kullanılmalıdır. Asitretin, aşağıdaki kriterlere uyulmadığı sürece doğurganlık potensindeki kadınlarda kontrendikedir: 1) başlanmadan önce iki negatif idrar veya serum gebelik testi (duyarlılık en az 25 milli-uluslararası birimler / mL); ilk test bir ekran testidir, Ikinci test, menstrüel periyodun ilk 5 gününde terapi başlatılmadan önce yapılan onay testidir veya amenore hastalarında korunmasız cinsel ilişki sonrası en az 11 gün sonra yapılır, ikinci negatif gebelik testinden sonraki 7 gün içinde tedaviye başlanır, asitretin için reçete 1 2) Gebelik testi her ay en az 25 milli-uluslararası birim / mL hassasiyeti ile tedavi sırasında her ay tekrarlanmalıdır ve ay için bir reçete almadan önce test sonucu negatif olmalıdır; tedaviden vazgeçildikten sonra gebelik testi yapılmalıdır En az 3 yıldır her 3 ayda bir tekrarlanması, 3) doğum öncesi, doğum öncesi, doğumdan önce en az 1 ay süreyle ve doğum kontrolünden sonra en az 3 yıl olmak üzere doğum kontrolü için 2 etkili formun (minipold hariç) Posthisterektomi veya postmenopozal, 4) Terapi sırasında reçete yazıcısı tarafından aylık olarak yapılan danışmanlık ve gebelik riski artışı ile ilişkili doğum kontrolü ve davranışları ile tedavinin kesilmesinden sonra en az 3 yıl boyunca her 3 ayda bir. Hormonal kontrasepsiyon sırasında St. John’s wort’tan kaçınılması ve tedavinin kesilmesinden sonra ve tedavi başlangıcından sonra 2 ay boyunca etanol ya da etanol içeren içeceklerin tüketiminden kaçınma uyarısı ve tedavinin başlangıcında hamilelikten kaçınma uyarısı içeren imzalanmış hasta sözleşmesi / bilgilendirilmiş onam formu. Ve tedavinin kesilmesinden sonra en az 3 yıl süreyle uygulanmalıdır. Tedavi Sırasında ve Sonrasında Gerekli Gebelik Önleme Programı (P.A.R.T yapın) program içeriği www.soriatane.com/doyour-part-Program.html veya 1-888-784-3335 adresinde bulunabilir. Erkekler ve kadınlar, asitretin tedavisini takiben en az 3 yıl boyunca kan bağışından kaçınmalıdır. Tüm hastalar, asitretin her verildiğinde ilaç kılavuzunu almalıdır. Asitretin ayrıca şiddetli hepatotoksisite ile ilişkilendirilmiştir. Hafif ve tersinir, ağır ve ölümcül hepatoksisite vakaları bildirilmiştir.

Asitretin için kullanır

Terapötik Sınıf: Antipsöriatik

Kimyasal Sınıf: Retinoid

Asitretin, diğer tedavi biçimleri ilk denenmiş ve başarısız olmadıkça çocuk sahibi olabilen kadınları tedavi etmek için kullanılmamalıdır. Asitretin gebelik sırasında alınmamalıdır çünkü insanlarda doğum kusurlarına neden olur. Çocuk sahibi olabiliyorsanız, asitretin için gebelik uyarılarını okuduğunuzu, anladığınızı ve uygulamanız çok önemlidir.

Asitretin sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Asitretin için aşağıdakiler düşünülmelidir

Asitretin veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaş ile asitretinin etkileri arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Asitretini Kullanmadan Önce

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda asitretin’in kullanımını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların yaşa bağlı karaciğer, böbrek veya kalp problemleri olması ihtimali yüksektir; bu durum, asitretin alan hastalar için dozda bir uyarı ve uyarı yapılmasını gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Akitretini kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizin bildirebilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Asitretin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Asitretin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak bazı yan etkilere neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavidir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Asitretini aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz doz değişikliği yapabilir veya ne sıklıkta asitretini kullanabilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı, asitretinin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Asitretini yalnızca doktorunuz tarafından yönlendirildiği şekilde kullanmanız çok önemlidir. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Asitretin bir hasta bilgi formu ve İlaç Rehberiyle birlikte gelir. Bu bilgiyi okumanız ve anlamanız çok önemlidir. Bu talimatları dikkatlice takip ettiğinizden emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun. Talimatları anlamış olduğunuzu göstermek için asitretin almadan önce sizden bir onay formu imzalamanız istenecektir.

Do Your P.A.R.T. hakkında bilgi verilecektir. Programa, ayrıca Tedavi Öncesi ve Sonrasında Gerekli Gebelik Önleme Programı adı verilir. Asitretini kullanırken gebeliğin önlenmesi hakkında önemli bilgiler. Herhangi bir sorunuz varsa bu program hakkında doktorunuza danışın.

Asitretini ana yemek ile almak en iyisidir.

Kadınlar için asitretin doğum kusurlarına neden olabilir. Tedaviye başlamadan önce hamile olmadığından emin olmak için, doktorunuz size

Çocuk sahibi olabilen kadınlar, planlanmamış gebelik önlemek için asitretin almayı bıraktıktan sonra en az 2-3 yıl boyunca birlikte iki etkili doğum kontrol formunu kullanmalıdırlar. Bunun mantıklı olduğunu düşünmüyorsanız veya bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız, asitretin almadan önce doktorunuzla konuşun.

Asitretini, doğum kusurları ve diğer ciddi yan etkiler nedeniyle başkalarıyla paylaşmamalısınız.

Asitretinin dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece asitretinin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir doz asitretini özlüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Asitretinin Uygun Kullanımı

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Asitretin’in düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamileyken asitretini kullanmak çok ciddi doğum kusurlarına neden olabilir. Asitretinin başlamasından önce 1 ay, asitretin ile tedavi altına alınmış olduğunuz süre boyunca ve asitretinin son dozunu aldıktan sonra 3 yıl boyunca birlikte 2 doğum kontrol şekli kullanmanız gerekir. Asitretin kullanmaya başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmak için 2 negatif gebelik testi yapmanız gerekecek. Ayrıca tedavi sırasında her ay hamilelik testleri yaptırmanız ve ilaç almayı bıraktıktan sonra 3 ayda bir 3 ay boyunca yaptırmanız gerekecektir. Asitretin kullanırken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız, almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın.

Asitretini kullanırken bir enfeksiyonun (doksisiklin, minosiklin, tetrasiklin, Minocin® veya Vibramisin® gibi) tedavisinde metotreksat (Rheumatrex®, Trexall®) veya bir tetrasiklin tıbbı kullanmayın. Bu ilaçları birlikte kullanmak istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

Önce doktorunuza danışmadan diğer ilaçları almayınız. Bu, vitaminler, bitkisel ürünler, reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaçları içerir. Bu ilaçların ya da beslenme takviyelerinin bazıları (örneğin St. John’s wort) doğum kontrol haplarınızı işe yaramaz hale getirebilir.

Asitretini Kullanırken Önlemler

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmediği sürece, asitretin kullanırken A vitamini veya A vitamini içeren herhangi bir takviye almayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Tedavinizin ilk birkaç haftasında cildinizin durumu iyileşebilir veya kötüleşebilir; ayrıca ilacın cildi tahriş ettiğini fark edebilirsiniz. Sürekli kullanımda beklenen cilt tahrişi birkaç hafta sonra azalacaktır. Deri tahrişi daha da kötüleşirse veya cildinizin durumu 8 ila 12 hafta içinde düzelmezse doktorunuza danışın.

Çocuk sahibi olabilen kadınlar, asitretin kullanırken ve durduktan sonra 2 ay boyunca her türlü alkolden kaçınmalıdır. Gıdalar yemeyin, içecekler içmeyin veya alkol içeren ilaçları almayın. Alkol içilmesi, ilacın uzun süre vücutta kalmasına neden olur ve yan etkilerin görülme olasılığını artıracaktır. Asitretin tedavisi sırasında bir kadın alkol tüketirse, gebeliği 2-3 yıl daha geciktirmeyi düşünmelidir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzla konuşun.

Asitretin ile tedavi sırasında, tedavi sonrası 3 yıl boyunca kan bağışlamayın ya da doktorunuz tarafından yönlendirilirsiniz. Çocuk sahibi olabilen kadınlar, ilacı içeren kan almamalıdır.

Asitretin kullanırken karaciğer problemleri ortaya çıkabilir. Karın veya mide ağrısı veya hassasiyeti, kil renkli dışkı, karanlık idrar, iştah azalması, ateş, baş ağrısı, kaşıntı, iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma, ciltte birden fazla semptom yaşıyorsanız, hemen doktorunuza danışın. Döküntü, ayakların şişmesi veya alt bacaklar, alışılmadık yorgunluk veya zayıflık veya sarı gözler veya cilt.

Asitretin, eklem ağrısı, kas ağrısı ya da sertlik ya da hareket zorluğu gibi kemik ya da kas sorunlarına neden olabilir. Kaba sporlar sırasında daha kolay incinebilirsiniz. Daha yavaş iyileşebilirsiniz.

Asitretin bulanık görme veya gece görüşünde (gece körlüğü) azalmaya neden olabilir. Gece körlüğü aniden ortaya çıkabilir. Sürüşe, makineyi kullanmaya veya iyi göremediğiniz takdirde tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmayın. Görme değişikliğiniz varsa hemen doktorunuza danışın.

Asitretin Yan Etkiler

Asitretin

Asitretin kuru gözlere neden olabilir. Acitretini kullanırken kontakt lens takmak rahatsız olabilir. Kuru gözlerin hafifletilmesine yardımcı olması için suni gözyaşları gibi yağlayıcı bir solüsyonun kullanımı hakkında doktorunuza danışın. Ciddi göz iritasyonu veya yanması oluşursa, doktorunuza danışın.

Asitretin ağız, burun ve boğazın kuruluğuna neden olabilir. Ağız kuruluğunu geçici olarak gidermek için şekersiz şeker veya sakız kullanın, ağızda biraz buz eriyen veya bir tükürük ikame edici kullanın. Bununla birlikte, kuru ağız 2 haftadan daha uzun süre devam ederse, doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürümesi, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonları gibi diş hastalıkları geliştirme şansını artırabilir.

Bulutlu günlerde bile cildinizi rüzgar, soğuk hava ve güneş ışığına maruz bırakmayın. Cildiniz özellikle ilk 2-3 hafta boyunca güneş yanığı, kuruluk veya tahrişe daha yatkın olacaktır. Cilt tahrişi çok şiddetli hale gelmedikçe, asitretin almayı bırakmamalısınız. Bir güneş lambası veya tabaklama yatağı kullanmayın. Güneş kremi (SPF) en az 15 güneş kremi veya güneş bloku losyonları düzenli olarak kullanın. Koruyucu giysi ve şapka takın ve özellikle 10: 00-18: 00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

Doktorunuz size aksini söylemediği sürece cildi tahriş edebilecek cilt ürünlerinden kaçınmalısınız. Bazı örnekler şunlardır:

Diyabetik hastalar için

Asitretini kullanırken pankreatit ortaya çıkabilir. Karın ağrınız ani ve şiddetli, titreme, kabızlık, bulantı, kusma, ateş veya başın çarpıklığına sahipseniz derhal doktorunuza bildirin.

Asitretin, bazı kişilerin ajitasyona, sinir bozucu veya diğer anormal davranışlara neden olmasına neden olabilir. Ayrıca, bazı kişilerin intihar düşüncesi ve eğilimleri göstermesine veya daha depresif hale gelmesine neden olabilir. Siz veya bakıcıınız bu yan etkilerden herhangi birine dikkat ettiyse hemen doktora danışın.

Ateşiniz, bulutlu idrarda, idrarda azalma veya artış, baygınlık veya başın çarpması, mide bulantısı, mide ağrısı veya el, ayak bilekleri, ayaklar veya alt bacaklarda şişme varsa doktorunuzu hemen arayın. Bunlar, kılcal sızıntı sendromu olarak adlandırılan nadir fakat ciddi bir durumun semptomları olabilir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi X Gebelikte kullanılmaz

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Sedef hastalığı Humira, metotreksat, Remikat, siklosporin, Stelara, infliximab, adalimumab, Soriatane, Trexall, Neoral, Gengraf, Rasuvo, ustekinumab, Otrexup, Inflectra, prednizon, triamsinolon, deksametazon, metilprednizolon, hidrokortizon topikal, kalsitriol topikal, Kenalog