Antikolinerjik bronkodilatörler

 
Antikolinerjik bronkodilatörler (veya muskarinik reseptör antagonistleri), hava yollarının sıkışmasına neden olan parasempatik sinir reflekslerini bloke eder, böylece hava geçişlerinin açık kalmasına izin verir. Muskarinik reseptör antagonistleri muskarinik reseptörlere bağlanır ve asetilkolin aracılı bronkospazmı inhibe eder.

Antikolinerjik bronkodilatörler, astım tedavisinden ziyade kronik obstrüktif akciğer hastalığını tedavi etmek için daha çok kullanılır.

Antikolinerjik bronkodilatörler ile ilişkili tıbbi durumlar