Antikolinerjik antiemetikler

 
Antikolinerjik antiemetikler, muskarinik reseptörleri bloke eden ve vestibüler çekirdeklerden kusma merkezine kolinerjik bulaşmayı inhibe eden ajanlardır.

Antikolinerjik antiemetikler esas olarak hareket hastalığını önlemek veya tedavi etmek için kullanılır.

Antikolinerjik antiemetiklerle ilişkili tıbbi durumlar