Antidepresanlar

Antidepressanlar, depresyonu tedavi eden ve semptomları iyileştiren ilaçlardır. Antidepresanların başlıca türleri trisiklik antidepresanlar, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri ve diğer atipik antidepresanlardır. Her türlü yararları göstermek için her türlü antidepresan ilaçlar iki haftadan fazla sürebilir, ancak bunların farmakolojik etkileri derhal üretilir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıda listelenen ilaç sınıflarına bakın.