Anonymous

NSAID’ler ciddi kardiyovasküler trombotik olaylar, miyokard enfarktüsü ve inme gibi ölümcül olabilecek artmış bir riske neden olabilir. Bu risk, kardiyovasküler hastalık hastalarında veya kardiyovasküler hastalık için risk faktörlerinde artabilir. Flurbiprofen, CABG cerrahisinde perioperatif ağrı tedavisinde kontrendikedir. NSAİİ’ler aynı zamanda özellikle kanama, ülserasyon ve mide veya bağırsakların delinmesi gibi ölümcül olabilen yaşlılarda ciddi gastrointestinal advers olay riski oluşturabilir.

Ansaid için kullanır

Terapötik Sınıf: Analjezik

Farmakolojik Sınıf: NSAID

Kimyasal Sınıf: Propiyonik Asit (sınıf)

Flurbiprofen doktorunuz tarafından belirlenen diğer sorunlar için de kullanılabilir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Ansaid’i Kullanmadan Önce

Çocuk insanın- da flurbiprofen’in yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda flurbiprofen’in kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların yaşla ilgili böbrek ve gastrointestinal problemleri olması muhtemel; bu, flurbiprofen alan hastalar için dozda bir uyarı ve uyarı yapılmasını gerektirebilir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacın güvenli ve etkin kullanımı için daha fazla almayın, daha sık kullanmayın ve doktorunuza danışandan daha uzun süre almazsınız. Bu ilacın çok fazla alınması, özellikle yaşlı hastalarda istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Bu ilaç bir İlaç Rehberiyle birlikte gelir. Bu bilgiyi okumanız ve anlamanız çok önemlidir. Anlamadığınız her şeyi doktorunuza sorduğunuzdan emin olun.

Şiddetli veya devam eden artrit için kullanıldığında, bu ilaç, size yardımcı olması için doktorunuzun talimatına göre düzenli olarak alınmalıdır. Bu ilaç genellikle bir hafta içinde başlar, ancak ağır vakalarda iki haftaya kadar veya daha iyi hissetmeye başlamadan önce daha uzun sürebilir. Ayrıca, bu ilacın tüm etkilerini hissettirmeden önce birkaç hafta geçebilir.

Mide rahatsızlığını azaltmak için, bu ilacı yemekle birlikte alabilirsin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Ansaid’in Doğru Kullanımı

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Doktorunuzun, bu ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermek için düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan ve idrar testleri gerekebilir.

Bu ilaç kalp krizi veya inme riskinizi artırabilir. Zaten kalp rahatsızlığı olan insanlarda bu daha olasıdır. Bu ilacı uzun süre kullananlar da daha yüksek bir riske sahip olabilirler.

Bu ilaç, midenizde veya bağırsaklarda kanamalara neden olabilir. Bu sorunlar uyarı işaretleri olmadan gerçekleşebilir. Geçmişte bir mide ülseri yaşıyorsanız, düzenli olarak alkol veya sigara içiyorsanız, 60 yaşın üzerindeyseniz, zayıflarsa veya steroid veya kan tinerleri gibi diğer bazı ilaçları kullanıyorsanız, bu muhtemelen daha olasıdır.

Ciltteki ciddi reaksiyonlar bu tıbbın tedavisinde ortaya çıkabilir. Bu ilacı alırken şu semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuza danışın: kabarcıklanma, ciltte gevşeme, titreme, öksürük, ishal, ateş, kaşıntı, eklem veya kas ağrısı, kırmızı cilt lezyonları, boğaz ağrısı; Yaralar, ülserler, ağızda veya dudaklarda beyaz lekeler veya alışılmadık yorgunluk veya zayıflık.

Ciddi yan etkiler bu tıbbın tedavisi sırasında ortaya çıkabilir. Bazen uyarı yapılmaksızın ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, muhtemel uyarı işaretleri arasında siyah, katranlı dışkılar ve / veya kahve gerekçesiyle benzeyen, kusma, idrara çıkma, mide ağrısı, deri döküntüsü, yüz, parmak, ayak ve / veya alt bacak şişmesi gibi kusma yer almaktadır. Alışılmadık kanama veya morarma, alışılmadık kilo alma veya sarı cilt veya gözler. Ayrıca, göğüs ağrısı, hızlı veya düzensiz kalp atışları, konuşmanın sürtmesi, göğüste sızma, cildin olağan dışı kızarması veya sıcaklığı veya zayıf yönü gibi ciddi kalp sorunlarının belirtileri olabilir. Bu ilacı almayı bırakın ve bu uyarı işaretlerinden herhangi birini fark ederseniz derhal doktorunuza danışın.

Bu ilaç, anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nadir olmasına rağmen, aspirin veya diğer nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlara alerjik hastalarda sıklıkla ortaya çıkabilir. Anafilaksi derhal tıbbi yardım gerektirir. Bu reaksiyonun en ciddi belirtileri çok hızlı veya düzensiz solunum, nefes nefese nefes alma, baygınlık veya bayılma şeklindedir. Diğer belirtiler yüzün cilt renginde değişiklikler, çok hızlı fakat düzensiz kalp atışı veya nabız, derideki kovan benzeri şişlikler ve göz kapaklarının şişmesi veya şişmesi veya gözlerin şişmesidir. Bu etkiler ortaya çıkarsa, bir seferinde acil yardım alın.

Bu ilacı hamilelik sonlarında kullanmanız doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Bu ilacı kullanırken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız, derhal doktorunuza bildirin.

Ansaid Kullanırken Alınacak Önlemler

Bulanık görme, okumada güçlük veya görme değişikliğiniz tedaviniz sırasında veya sonrasında ortaya çıkarsa derhal doktorunuza danışın. Doktorunuz gözlerinizi bir göz doktoru tarafından kontrol edilmenizi isteyebilir.

Sizin veya çocuğunuzun bu ilacı ile açıklanamayan kilo alması veya ödemi (sıvı tutulması veya vücutta şişme) olması durumunda doktorunuza bildirin.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Yan Etkiler Ansaid

Ansaid (flurbiprofen)

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Ağrı tramadol, oksikodon, asetaminofen, Tilenol, naproksen, aspirin

Sırt Ağrısı tramadol, naproksen, Cymbalta, aspirin, ibuprofen, diklofenak

Osteoartrit prednizon, naproksen, simbalta, aspirin, ibuprofen, meloksikam

Romatoid Artrit Humira, Plaquenil, hydroxychloroquine, sulfasalazine, Enbrel, Remicade