Altretamin

Periferik kan sayımları, her altretaminin başlangıcından önce ve klinik olarak belirtildiği gibi, en az ayda bir kez izlenmelidir. Altretamine bağlı nörotoksisite olasılığı nedeniyle, altretamin uygulaması sırasında düzenli olarak nörolojik muayene yapılmalıdır.

Altretamin için kullanır

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Altretamin sonunda yok edilen kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eder. Normal vücut hücrelerinin büyümesi altretamin’den de etkilenebileceğinden, diğer etkiler de ortaya çıkar. Bunlardan bazıları ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir. Diğer etkiler ciddi olmayabilir, ancak endişe yaratabilir. Bazı etkiler, ilaç kullanıldıktan sonra aylarca ya da yıllarca ortaya çıkmayabilir.

Altretamin tedavisine başlamadan önce, doktorunuz ve doktorunuz altretaminin iyi yapacağı ve kullanmanın riskleri hakkında konuşması gerekir.

Altretamin yalnızca doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanım ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, altretamin aşağıdaki tıbbi duruma sahip belirli hastalarda kullanılır

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Altretamin için aşağıdakiler düşünülmelidir

Altretamine veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Altretamin kullanmadan önce

Diğer yaş gruplarında bulunan çocuklarda altretamin kullanımını karşılaştıran özel bir bilgi yoktur.

Birçok ilaç, özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, genç yetişkinlerde yaptıklarıyla aynı şekilde çalışıp çalışmadıkları bilinmeyebilir. Yaşlılarda altretaminin diğer yaş gruplarında kullanımını karşılaştıran belirli bir bilgi bulunmamasına rağmen, altretamin’in yaşlı insanlarda daha küçük yetişkinlerde olduğundan farklı yan etkilere veya problemlere neden olması beklenmemektedir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Altretamini kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Altretamin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Altretamini aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı altretaminin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Altretamin sıklıkla bulantı ve kusmaya neden olur. Ancak, hasta hissetmeye başlarsanız bile ilacı almaya devam etmeniz çok önemlidir. Yemeklerden sonra altretamin almak mide rahatsızlığını hafifletir. Bu etkileri azaltmanın diğer yolları için sağlık bakım uzmanınıza danışın.

Altretamin dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece altretaminin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Talimatlar için doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Altretaminin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Altretamin ile tedavi altına alınırken ve onunla tedavinizi bıraktıktan sonra, doktorunuzun onayı olmadan aşılar (aşılar) yoktur. Altretamin vücudunuzun direncini düşürebilir ve bağışıklamanın önlenmesi için verilecek enfeksiyonu bulma şansınız var demektir. Ayrıca, çocuk felci virüsünü size götürebilecek bir şans olduğundan evde yaşayan diğer insanlara oral polio aşısı yapılmamalıdır. Ayrıca, son birkaç ay içinde ağız fısıtı aşısı yaptırmış kişileri kullanmaktan kaçının. Onların yanına yaklaşmayın ve onlarla aynı odada uzun süre kalmayın. Bu önlemleri alamazsan, burun ve ağzı kaplayan koruyucu bir yüz maskesi takmayı düşünmelisin.

Altretamin kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır. Doğru kan pıhtılaşması için gerekli trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, özellikle kan sayımınız düşük olduğunda enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır

Altretamin’in Doğru Kullanımı

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Altretamin Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Yumurtalık Kanseri Avastin, Taxol, karboplatin, sisplatin, siklofosfamid, doksorubisin, sitoksan, paklitaksel, bevacizumab, gemsitabin, Gemzar, etoposid, adriamisin, Doxil, melfalan, topotekan, Hikamtin, Alkeran, daktinomisin, amifostin, olaparib, Paraplatin, Lynparza, Hexalen

 Ya da benzer ilgi alanlarına sahip diğer insanlarla bağlantı kurmak için altretamin destek grubuna katılın.

Altretamin Yan Etkiler

Altretamin