Abraxane

Tabancalı nötrofil sayıları 1500 hücre / mm3’den küçük olan hastalara enjekte edilebilir süspansiyon terapisi için paklitaksel protein bağlı parçacıklar uygulamayın (3). Kemik iliği bastırma olayını izlemek için sık periferik kan sayımı yapın. Diğer paklitaksel formülasyonları ile veya bunların yerine geçirmeyin.

Abraxane için kullanır

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Farmakolojik Sınıf: Mitotik İnhibitör

Paclitaxel, antineoplastikler (kanser ilaçları) adı verilen ilaç grubuna dahildir. Vücut tarafından sonunda yok edilen kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eder. Normal vücut hücrelerinin büyümesi paclitaxel’den de etkilenebileceğinden, istenmeyen diğer etkiler de ortaya çıkabilir.

Bu ilaç sadece bir doktor tarafından doğrudan gözetim altında verilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, aşağıdaki tıbbi duruma sahip belirli hastalarda paklitaksel protein bağlıdır.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Abraxane’i Kullanmadan Önce

Pediyatrik popülasyonda yaşın paclitaxel proteinine bağlı enjeksiyonun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı insanlarda paclitaxel proteinine bağlı enjeksiyonun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda, bu ilacı alan hastalarda dikkatli olmasını gerektirecek istenmeyen etkilere sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı bir hastane veya kanser tedavi merkezi iken alacaksınız. Bir hemşire veya başka bir eğitimli sağlık profesyoneli size bu ilacı verecektir. Bu ilaç damalarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Bu ilaç bir hasta bilgi girişi ile birlikte gelir. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamile iken bu ilacı kullanmanız doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamilelikten kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Bu ilacı alan erkekler çocuğa babalık yapmamalıdır. Bu ilaç, eşinizin doğmamış bebeğine zarar verebilir.

Bu ilaç, anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Eğer bu ilacı alırken kızarıklık, kaşınma, ses kısıklığı, solunum sıkıntısı, yutma sorunu ya da elleriniz, yüzünüz veya ağzınızın şişmesi durumunda derhal doktorunuza bildirin.

Paclitaxel, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da bir enfeksiyon alma şansınızı artıracaktır. Doğru kan pıhtılaşması için gerekli olan kanınızdaki trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, bunlar enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz önlemlerdir

Bu ilaç bağışlanan insan kanından yapılır. Risk düşük olsa da, bazı insanlar insan kan ürünlerinden virüs buluyor. İlaç hazırlanmadan önce hem insan donörleri hem de bağış kanları virüs testine tabi tutulur. Bu sizi ilgilendiriyorsa doktorunuzla konuşun.

Yanma, uyuşma, karıncalanma veya kollarda, ellerde, bacaklarda veya ayaklarda ağrılı duyularınız varsa hemen doktorunuza danışın. Bunlar, duyusal nöropati adı verilen bir rahatsızlığın belirtileri olabilir.

Gemsitabin ile birlikte bu ilacı alıyorsanız akciğer veya solunum sorunları ortaya çıkabilir. Nefes darlığı, nefes darlığı veya sürekli öksürük varsa doktorunuza hemen söyleyin.

Abraxane’nin Doğru Kullanımı

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Abraxane kullanılırken alınması gereken önlemler

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Pankreas Kanseri fluorourasil, Tarceva, gemsitabin, Gemzar, Afinitor, Sutent

Meme Kanseri, Metastatik tamoksifen, anastrozol, letrozol, Arimidex, Taxol, Xeloda

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Avastin, metotreksat, Taxol, sisplatin, Opdivo, paklitaksel

Meme Kanseri Metotreksat, Tamoksifen, Anastrozol, Letrozol, Arimidex, Taxol

Abraxane Yan Etkileri

Abraxane (paklitaksel protein bağlı)